Automatické výrobní linky

Linka na obrábění hřídelí elektromotorů

osové výšky AH 180–320