Automatické výrobní linky

Výrobní linka na zarovnávání, navrtávání a soustružení hřídelí

ZAH 620 CNC s integrovaným portálovým nakladačem – zarovnávání,
vrtání, vnitřní soustružení
SP 30 CNC s integrovaným portálovým nakladačem – vnější soustružení
Manipulační trať
Maximální průměr obrobku 60 mm, maximální délka obrobku 600 mm