Skip to main content

Automatické výrobní linky

ZAH 900 CNC s integrovaným portálovým nakladačem – zarovnávání,
vrtání, vnitřní soustružení
SP 30 CNC s integrovaným portálovým nakladačem – vnější soustružení
Manipulační trať
Maximální průměr obrobku 60 mm, maximální délka obrobku 600 mm